Областният управител на Перник в помощ на администрациите и бизнеса

Ирена СоколоваОбластният управител Ирена Соколова бе един от организаторите на двупанелен обучителен форум. Първият панел на срещата запозна присъстващите с новия регламент на ЕС за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май и засяга всяка организация и всеки един бизнес в ЕС, съхраняващи такава информация. Данните трябва да са точни и да бъдат поддържани в актуален вид, както и да се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Трябва да се гарантира и подходящо ниво на сигурност при боравенето с тях. Вторият панел на събитието акцентира върху електронния обмен на документи, който въвеждат администрациите у нас. Мярката ще доведе до премахване на “хартиената администрация” окончателно, а бизнесът и гражданите ще си отдъхнат от ходене по гишетата. От 1 ноември тази година администрациите трябва да обменят документи единствено по електронен път. Системата ще предоставя възможност за връчване по електронен път на фишове, глоби и други административни актове, въведени със закон. Услугата ще позволи на гражданите, на бизнеса и на други организации, да изпращат документи до администрациите, както и жалби и заявления по Закона за достъп до информация.