Ще правят основен ремонт на язовира в Мещица

Кметска среща„Община Перник търси средства за възстановяване на язовира в село Мещица“, съобщи кметът Вяра Церовска на редовнатамесечна среща с кметовете на населени места в отговор на питане. „Още от миналата година се прави обследване на водоема. Назначен е оператор, който се грижа за поддържане на стената. Надявам се да успеем , работим много упорито. Пуснахме обществена поръчка, поради това че средствата за проектиране не бяха достатъчни се наложи да ги актуализираме“, обясни Вяра Церовска. Градоначалникът припомни, че Общинският съвет в Перник даде съгласие общината да кандидатства за финансиране за реконструкция на стената на язовира в село Мещица и съоръженията към нея по оперативни програми. „Предстои нова обществена поръчка затова да се изработи проект, с който да се кандидатства, за да може да се направи основен ремонт на язовира и да бъде годен за употребление, за риболов , за отдих“, допълни кметът .
„Язовирът е с обем 2 млн. куб.м. Строен е през 1962 година и преди неговото въвеждане в експлоатация е имало много наводнявания, сподели кметът на населеното място Деян Станимиров.