Здравната инспекция проверява басейните в Перник

БасейнВъпреки че времето до скоро не позволяваше плажуване на открито в региона, след повишаването на температурите все повече хора ще търсят прохлада в градските басейни. За да се осигури тяхната безопасност, Регионалната здравна инспекция в Перник провежда обстойни проверки. Основни изисквания са, басейните да имат регистрация, да са осигурени с водноспасителни кадри с необходимото оборудване и свидетелства за правоспособност. Собствениците са длъжни да представят протоколи от анализи на водата по микробиологични и химични показатели, удостоверяващи нейните качества, и документ за извършени от лицензирана фирма обработки на теренните площи около басейните. Подробности – във Вечерния обзор в 19.00 часа.