Радомир работи за задържане на младите в града

РадомирОбщина Радомир работи усилено в насока да задържи младите и работоспособни хора в града, като им предоставя подходящи условия за живеене и повече възможности за реализация и работни места. Кметът Пламен Алексиев поясни, че идеята на местната управа е да се разшири газопреносната система, така
че градът да получи екологична алтернатива за отопление и битови нужди. Община Радомир се стреми да създаде максимално безопасна среда в града, като се грижи и за учебните заведения и детски градини, и за площадките и обществените места. Подробности очаквайте във Вечерния обзор в 19.00 часа.