Край с Бизнесинкубатора – не се ползвал по предназначение от 8 години

КараилиевОбщинският съвет гласува днес прекратяване правото на ползване на обект „Бизнес инкубатор“, заедно с прилежащия терен – урегулиран поземлен имот IV, кв. 51/а по плана на Перник – частна общинска собственост, докладната записка беше внесена от кмета на Общината Вяра Церовска.
В документа се посочва, че от 2010 г. насам Регионалният бизнесцентър /РБЦ/ не е изпълнявал проект в партньорство с Община Перник, твърди началникът на отдела „Европейски и национални оперативни програми“. Освен това е изтекъл и законоустановеният 10-годишен срок за безвъзмездно право на ползване на предоставената сграда и терен. РБЦ не попада и в специалните хипотези за придобиване на безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс.
По време на заседанието зам.-кметът Владислав Караилиев заяви, че докладната записка е внесена с ясни мотиви.
„В чл.39 , ал 2. от Закона за общинската собственост ясно се казва, че срокът на безвъзмездно ползване, на който и да е общински обект може да бъде максимално допустим 10 години, които са вече изтекли. От тук натам е правото на Общинския съвет да прецени какво решение да вземе“, аргументира се Владислав Караилиев.
Според изложените мотиви и фактът, че бизнесинкубаторът не се ползва по предназначение, е основание кметът да поиска Общината отново да придобие правото си на собственост върху обекта.
В рамките на днешното заседание беше взето решение за одобряване и утвърждаване на списъка с кандидати , приет от общинската комисия за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територия на Община Перник.