Банище и Бабица със забрана да ползват водата за питейни нужди

БрезникОбластният управител Ирена Соколова съобщи за ТВ Кракра, че са открити отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Банище и Бабица, община Брезник. Данните са постъпили в администрацията след изследване, проведено от РЗИ и „ВиК“. На този етап е установено, че водите в двете села са непригодни за питейно-битови цели. РЗИ-Перник е предприела необходимите действия за ограничаване употребата на питейната вода в населените места, а докато мярката продължи, хората ще бъдат снабдявани с вода, отговаряща на действащата нормативна уредба. „ВиК“ Перник трябва да предприеме действия по информиране на населението, живеещо на територията на Банище и Бабица, и да уведоми кмета на община Брезник за наложеното ограничение. Дружеството е задължено да почисти водоснабдителната система и след това да изпрати последваща втора проба за анализ на водата и радиологичните й показатели. Институциите, които следят за качеството на водата и са ангажирани с темата – РЗИ и ВиК, чрез областния управител ще уведомяват за качеството на водата в двете населени места и ще издават необходимите препоръки спрямо актуалното й състояние.