Община Перник обезопаси сградата на бившия Битов комбинат

Битов комбинат заграждениеСпециално заграждение е направено около сградата на бившия Битов комбинат в Перник, след като стана ясно, че постройката е опасна и се руши. Със заповед на кмета на Община Перник Вяра Церовска е направен оглед от специално назначена Комисия,  която е предписала превантивните мерки по Закона за устройство на територията. Установена е опасността от падащи бетонни елементи от конструкцията на обекта. Оградата е монтирана на разстояние, гарантиращо безопасността на преминаващите, направени са подходи към търговските обекти, разположени на партерния етаж, временно е ограничено преминаването по източния тротоар на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и е пренасочено преминаването на пешеходците от към западната страна. Във връзка с назначената комисия, която бе създадена на 3 юли, беше направен обстоен оглед на обекта. В нея участваха конструктори от Община Перник, представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Регионалната здравна инспекция, както и представители на фирмите и физическите лица , които са съсобственици на обекта – ТПК „Струмона“, „МИВЕС-експрес“ ЕООД, ЕТ „ИВ-ВЕ Гинка Гигова“, ЕТ „Валентин Петров – Бони“, „Ивайло Танев- СИТ 89“ ЕООД и Евгени Георгиев. Въпреки предварително изпратените и получени писма, заедно със Заповедта за комисия до всички съсобственици на сградата, не всички се явиха на обявената публична среща. Сред тях е фирмата, която притежава най-голям процент от собствеността на бившия Битов комбинат и това е „Уеб Финанс Холдинг“ АД и частното лице Алексийка Георгиева. Писмата, адресирани до Зюмбулка Владимирова и Богомил Владимиров, са се върнали в Община Перник като непотърсени. На всички уведомени, но неприсъствали на събранието, е изпратено писмо, с което са поканени официално да се запознаят с препоръките и констатациите на Комисията. Ще им бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение поради факта, че не са изпълнили заповедта на кмета.