Отпускат 45 000 лв за дофинансиране на три радомирски училища

РадомирПрез новата учебна 2018/2019 година в две от селата на Радомирска община ще бъдат сформирани слети паралелки. Това са училищата в Дрен и в Гълъбник. На сесия на Общинския съвет бе одобрена докладна, с която се предлага двете училища да получат допълнителни средства за дофинансиране, съответно в размер на 17 536 лв. за Дрен и 16 440 лв. за Гълъбник. Пет слети паралелки и две самостоятелни със седем и осем ученици ще функционират от септември в основните училища там. В трети и четвърти клас в слетите класове ще има едва по 4 деца, петокласниците в Дрен – 7 на брой, ще учат самостоятелно, както 7-те седмокласници в Гълъбник.
Съветниците дадоха съгласието си през новата учебна година в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в десети и в единайсти клас да съществуват две паралелки под минимума, и да бъде отпуснато дофинансиране с 11 000 лв. Както вече ТВ Кракра ви съобщи, има предложение детска градина „Радомирче“, ОУ „Христо Смирненски“ в Радомир, ОУ „Иван Вазов“ в с. Извор и ОУ „Христо Ботев“ в с. Гълъбник да бъдат включени в списъка на средищните училища за новата учебна година. Училището в Гълъбник е единственото селско има и общежитие. Основното училище в с. Извор се очаква да получи статут на защитено.