Продават отпадъците след санирането на цени без ДДС

1-СЕСИЯИзвънредно заседание на Общинския съвет в Перник при дневен ред от три точки се проведе днес. Съветниците трябваше да делегират права на кмета да отправи искане за целева държавна субсидия за изграждане на улици на входа на Парка на предизвикателствата в Драгановец, да вземат решение за провеждане на извънредно събрание на ВиК-асоциацията и да прегласуват решението си от миналото заседание за тръжните цени на отпадъчния материал, получен след санирането на сградата на Общината. От името на групата на БСП и коалиция Ралица Андреева поиска обяснение за причините, наложили спешното свикване на извънредна сесия, след като част от точките са могли да влязат в дневния ред на предишните заседания, или няма конкретни срокове, изискващи бърза реакция. Подробности – във Вечерния обзор в 19.00 часа.