Забраняват пушенето и в найлоновите заграждения

цигариПромени в Закона за здравето предвиждат разширяване на обхвата на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити, като се регламентира и забрана за пушене на изделия за наргиле. Новите текстове са качени за обществено обсъждане на портала за обществени консултации на Министерския съвет. Според вносителите на проекта, потребителят на наргиле вдишва токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари, но при него, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето. Здравното министерство иска промяна в дефиницията на „закрито обществено място“, тъй като след въвеждането на забраната за пушене на закрито през 2012 г. има много нарушения заради произволното тълкуване на формулировката. Затова от ведомството настояват за закрито обществено място да се счита всяко покрито с покрив и оградено с най-малко три стени или страни пространство, без оглед на материала, използван за това и дали конструкцията е постоянна или временна. Със законопроекта се въвеждат глоби от 300 до 5 000 лв. При повторно нарушаване на забраната за пушене паричните санкции ще бъдат двойни, временно ще се затварят заведения, а проверки ще правят РЗИ, инспекцията по труда, дирекцията по безопасност на храните, полицията и общината.