Спешни мерки заради чумата по свинете у нас

Областна комисияОбластният управител на Перник Ирена Соколова свика извънредна Епизоотична комисия във връзка с регистрирането на първи случай на заболяването Африканска чума по свинете на територията на България. На заседанието присъстваха директорите на ОД на МВР, ОДБХ – Перник, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие”, Столична митница, Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман, Югозападно държавно предприятие, представители на общини и др. Поради усложнената епизоотична обстановка на територията на страната и откриването на първо огнище на АЧС преди седмица в провадийското село Тутраканци, институциите в Перник продължават работата си по засилен и стриктен контрол. Днешната епизоотична комисия гласува следните спешни мерки: извършване на регистрация на всички нерегистрирани прасета по населените места на съответните общини; надзор и контрол при движението и придвижването на животни със забрана за свободно пускане; определяне на места за загробване на животни по общини, населени места и кметства с подготвена транспортна техника; спешно провеждане наобщински епизоотични комисии; провеждане на общоселски събрания с цел информиране и превенция срещу заразата; организиране на съвместни дейности между общините и Областната дирекция по безопасност на храните за идентифициране и регистрация на „прасета в заден двор”; уточняване от ловните дружинки и избор на места за загробване на трупни части от диви свине; мащабна информационна кампания. В доклад на директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Елза Драгомирова, се представиха мерките взети до момента. На територията на област Перник няма регистрирани индустриални свинеферми и ферми от тип А (фамилни ферми). Посетени са 145 обекта с 393 бр. свине и са подписани 145 декларации от собственици. На граничен пункт «Стрезимировци» е осигурено 24 часово дежурство за конфискуване на храни от животински произход и обработване с дезинфектанти на всички влизащи в страната автомобили. От 12.07.2018 г. са съставени 54 бр. протоколи за изземване на храни от животински произход. Проверен е личният багаж на 1040 МПС-та. До момента на екарисаж са предадени 25,100 кг. Към 31.08.2018 г. в хладилни условия се съхраняват около 25 кг. конфискати в хладилното съоръжение, намиращо се в сградата на ветеринарната лечебница в гр. Трън. Изпратени са проби от сурова свинска кайма и плескавици за установяване на геном на вируса на АЧС. Резултатите от изпитването са отрицателни. Изследвана е и проба от умряло прасе, резултатите от която също са отрицателни. На 12 юли т.г. беше проведено предишното заседание на Областната епизоотична комисия, след което веднага стартираха и заседанията по общини, както и информационно-разяснителна кампания с представители и на всички ловно-рибарски дружества от региона.