НЗОК включва пациентите в контрола върху разходването на средства

РЗОК ВЪТРЕЗдравната каса предприема пилотна кампания за активно включване на пациентите в контрола върху изразходваните от касата средствата. Част от тази кампания са изпратените здравни досиета на 700 подбрани на случаен принцип пациенти.
Електронните досиета са прехвърлени на хартиен носител и са изпратени по пощата като писма на 700 произволно избрани пациенти, съобщиха за ТВ Кракра от касата. Кампанията е за активно включване на здравноосигурените в контрола върху изразходването на парите за здраве. Писмата съдържат информация за оказана и заплатена дейност на изпълнителите на медицинска помощ, договорни партньори на касата, за ползваната медицинска и дентална помощ от всеки за периода 2017 г. – 2018 г., отразена в информационната система на касата. За да се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс, от здравната каса очакват, в случай че пациентите установят разминаване в предоставената им информация и действително получената медицинска помощ, да се възползват от правото си, регламентирано в Закона за здравното осигуряване, и да подават сигнали пред директора на съответната Районна здравно осигурителна каса, когато не са удовлетворени от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ. В това число влизат отчетена, но неизвършена медицинска дейност; качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, отказан достъп до медицинска документация; получени от изпълнител на медицинска или дентална помощ суми без правно основание; поискани от изпълнител на медицинска или дентална помощ или от лечебно заведение суми, извън заплащаните от касата за предоставени дейности. От касата напомнят, че достъпът до досието е възможен и с Персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите, или с електронен подпис.