Нови 170 фирми се включват в дуалната система

Първи учебен ден1 134 ученици в 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по системата „учене чрез работа“ в рамките на проекта ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“), съфинансиран от швейцарското правителство. През учебната 2018/2019 година в дуалната система се включват и над 170 български и чуждестранни фирми, които залагат на бъдещите си кадри, като предоставят на учениците практика, наставници и работа със заплащане, както и работно място след завършването им. Министерството на образованието и науката също поема ангажименти, като предстои да изплаща стипендиите на учениците от дуалните паралелки, което досега правеше ДОМИНО. През 2015 година ДОМИНО започна в две гимназии в София и Казанлък със само две професии. Сега професиите са единадесет: престижни и търсени от бизнеса – машинни техници за машини с цифрово-програмно управление и за заваряване, техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти, електротехник, газов техник, готвач, техници по транспортна техника и електронна техника, техник-технолог в дървообработването, топлотехник и ресторантьор.
Дуално образование по швейцарски модел има в цялата страна: София, Плевен, Русе, Добрич, Бургас, Ямбол, Сливен, Казанлък, Стара Загора, Пловдив, Перник, Кюстендил, Севлиево, Златица, Варна, Сандански, Троян, Радомир, Панагюрище.
Макар изпълняван с швейцарско финансиране, фирмите в проекта са основно български – над 80%. Включват се големи предприятия, но предимно средни и малки фирми от: машиностроенето (24%), електротехника и енергетика (15%), промишлена електроника (15%), транспортна техника (13%), мебелно производство (16%), хранителни технологии и туризъм (17%) и минна промишленост (2%).
„Така три години след старта на проекта дуалната система се утвърди в България като успешен модел, подкрепен от държавата и бизнеса, така също и от общините“, посочва Петя Евтимова, ръководител на ДОМИНО. „А промените в законодателството, които предстои скоро да бъдат одобрени от парламента, ще дадат пореден тласък на дуалното образование, регламентирайки изискванията към фирмите, здравното осигуряване за учениците, както и други въпроси“.
Близо 90 процента от 93-та ученика от първите два випуска на ДОМИНО, които завършиха образованието си, вече работят на пълен трудов договор във фирмите, където са трупали опит.
От въвеждането й досега по дуалната система в България се обучават близо 2 900 ученика в 110 паралелки.