Дискусия представя инвестициите в здравето да подрастващите

област проектДискусия за резултатите и постигнатите цели от проекта „Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в българо-сръбския регион” по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA България – Сърбия, се състоя в зала „Струма” на Областна администрация – Перник.

От представените данни на учителите, както и на специалистите по физическо възпитание и спорт, стана ясно, че настоящият проект е дал възможност на учениците, както от българска, така и от сръбска страна, да се включат активно в новаторска извънкласна програма (IECP) за спортни занимания, която е превенция срещу опасни заболявания като затлъстяване, диабет и други отрицателни влияния.

Както в Ниш, така и в Перник, се е създала атрактивна училищна среда за ангажиране на юношите в тренировъчни занимания, за подобряване на техническата инфраструктура за спортуване и извънкласни дейности на открито.

Присъстващите бяха категорични, че увеличаването на нивото на физическата активност, правилното и балансирано хранене, и намаляването на заседналия начин на живот, са предпоставка за по-доброто здраве и добър тонус сред подрастващите.

Дейностите по проекта са успели да доведат и до териториално сближаване в трансграничния регион, подобряване на възможностите за обучение за професионално образование и предприемачество. Обсъдени по време на дискусията бяха добри практики за финансирането на спортните клубове в България и Сърбия, дотациите и субсидиите за спорт, организацията на спортни състезания.