Стартира първа фаза от електронното управление

общинаДо 30 ноември всички административни органи у нас трябва да регистрират свои профили в Системата за сигурно електронно връчване, поддържана и развивана от Държавната агенция „Електронно управление“. По този начин се предоставя технологична възможност за взаимодействие на гражданите, на бизнеса и на административните органи по електронен път, както и за заявяване и доставка на електронни административни услуги и изпращане и получаване на електронни документи към и от администрациите. Освен регистрация в системата, в същия срок администрациите трябва да разработят свои вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи и съобщения по електронен път. Системата за е-Връчване е част от ресурсите на електронното управление и позволява изпращане и получаване, както и съхраняване на електронни документи и съобщения за и от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с Регламента на Европейския съюз и със Закона за електронното управление. Системата поддържа възможност за получаване на известия по електронна поща и чрез SMS за изпратени и връчени документи. Достъпът до нея се осъществява след еднократна регистрация чрез квалифициран електронен подпис и Персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт. Чрез системата за е-Връчване се предоставя електронната административна услуга „Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща“, която е безплатна за гражданите и за бизнеса. Всички административни органи могат да интегрират системата за е-Връчване към информационните си системи или да я използват чрез потребителски интерфейс