Откриха обновеното читалище в Бела вода

ЧИТАЛИШЕУспешно приключи ремонтът на сградата на местното читалище „Пробуда“ в пернишкия кв. „Бела вода“. Средствата за ремонтните дейности са 346 000 лв. с ДДС и се отпускат от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Всички помещения в културната институция са обновени, това са репетиционната зала, библиотеката, читалнята и детската градина, която се помещава в нея. В рамките на ремонта сградата е санирана, укрепени са стени и са подновени подовата настилка, ВиК и електрическата инсталация. Проектът включваше и изграждане на две тоалетни, както и подмяна на част от покривната конструкция. Направена е специална площадка и са изградени алеи около читалището.