Днес е Денят на металурга

СтоманаСтоманодобивният завод в Перник е открит през 1953 г. на 5 ноември с името Металургичен комбинат Ленин. Тази дата е приета за професионален празник на металурга. Пет години по-рано, през 1948 г., с постановление на Министерски съвет, на Министерството на индустрията и занаятите е възложено построяването на стоманолеярен и валцов завод край Перник. Това първо металургично предприятие е изградено по проект, с оборудване и непосредствено участие на специалисти от Съветския съюз. На 8 август 1953 г. е пусната в експлоатация 35-тонна Сименс-Мартенова пещ, от която се излива първата българска мартенова стомана. Десет години по-късно в цеха работят вече седем пещи, Аглофабрика, Аглодоменен цех, “Стан 250”, “Стан 500-2” и “Стан 2300”, който произвежда първите тонове дебела ламарина. И днес няма семейство в Перник, което да не е свързано със стоманодобива. Чести празник на металурзите и техните семейства!