Втора годишна среща на Комитета на регионите

Ирена СоколоваОбластният управител на Перник е в Брюксел на Втората годишна среща на областните управители в Европейската комисия и Комитета на регионите. Областният управител на Перник Ирена Соколова е на двудневно работно посещение в Централата на Европейската комисия в Брюксел. Визитата е организирана от Представителството на Европейската комисия в България и в нея участват областни и заместник областни управители от цялата страна. Сред дискутираните теми на срещата са: Регионално развитие и сближаване; Бюджетът на ЕС; Обща селскостопанска политика; Бъдещето на Европа – изборите за Европейски парламент през 2019; Новите досиета в Комитета на регионите; И във втория работен ден визитата продължава с дискусии в Европейската комисия и Комитета на регионите относно новата кохезионна рамка, процеса на взимане на решения в ЕС, както и различните европейски политики в светлината на настоящите световни предизвикателства.