Зимата не ни изненада този път

зима21 машини на четири фирми ще чистят градската и четвъртокласната пътна мрежа в община Перник през зимния сезон. Фирмата, която е ангажирана с градската пътна мрежа, включително и кварталите Изток, Църква, Калкас и Бела вода, разполага с 8 машини, от тях 7 са комбинирани и изпълняват функциите на снегорини и опесъчители. Още от началото на месец ноември фирмите, ангажирани с подръжката при зимни условия са осигурили денонощни дежурства. На всички тях е извършена проверка за наличните количества сол и за техническото състояние на машините. Подробности във Вечерния ни обзор в 19.00 часа.