ЧЕЗ със съвети как да пестим от сметките за ток

чезСредната консумация на ток в едно домакинство през студените месеци е с 84 % повече отколкото през септември. Това сочат данните от изчисленията на ЧЕЗ. От дружеството призовават за разумно потребление на електроенергията през зимата. С понижаване на температурите през зимния сезон потреблението на електроенергия се повишава. Данните от статистиката на ЧЕЗ показват, че средната консумация на електроенергия от битов клиент на дружеството през декември, януари и февруари в периода 2014-2018 г. е 329 киловатчаса, което е с близо 84% повече отколкото през септември за същия период. Причина за нарастването е сравнително високият дял на използването на електричество за отопление в България – около 40 на сто от общата консумация, което е значително над средното ниво за Европейския съюз от 24 %. Към разумно потребление призовават експертите, и особено към промяна на навиците и начина на мислене. Икономии при отоплението с електроуреди през зимата могат да се постигнат с намаляване на температурата в помещенията с 1 градус. Това ще понижи потреблението на ток с до 10%. Разходите за подгряване на вода ще се намалят също с до 10%, ако температурата на нагревателя се понижи от 60°C на 55°C. Използването на енергийно ефективни лампи, прането на дрехи на 30°C, изключването на електроуреди от мрежата, когато не се използват, са част от мерките, изискващи малки или никакви инвестиции, които също водят до намаляване на месечните сметки за ток. Полезна информация за начините за спестяване на електроенергия и приблизителна консумация на най-често използваните електроуреди в домакинствата са публикувани в подсекция „Енергийна ефективност“ на сайта на дружеството.