Учени психолози подпомагат местните власти

психологияНаучен форум по повод 45-тата годишнина на Института по психология при БАН събра експерти от цялата стана. Паралелно бе отбелязана и 20-тата годишнина от старта на списание ,,Психологични изследвания“. Психологията и работата в Института за изучаване на населението и човека се превръщат в успешен инструмент в помощ на институциите и държавната администрация. Около тази теза се обединиха участниците в научния форум. В общо пет панела, участниците ще представят доклади, свързани с културните и междуличностни различия; отношения деца-възрастни, приемане на различния и уязвимост в социалните отношения; пол и сексуална ориентация; самоконтрол, образователни подходи, мотивация за учене, взаимодействие „училище-семейство“; детска и юношеска агресия, влияние на травмиращи събития върху детската психика и много други. Като част от работата на конференцията ще се проведат и две кръгли маси. Първата е посветена на академичния и приложен аспект на консултативната психология, а втората – на ролята на човешкия фактор в пътната безопасност.