Пълен списък на местата, където ще спира токът

чезКъде ще спират тока тази седмица на територията на Област Перник  – пълен списък по дни, часове и населени места:Списъкът можете да откриете и във ФБ страницата на Канал „Струма“ – https://www.facebook.com/krakratv/
Община Брезник
На 11.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Брезнишки Извор: Къщи
На 13.12.2018 /09:00 – 16:15 / На 14.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Велковци, Общ. Брезник: Мах.Пали Лула
На 10.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Велковци, Общ. Брезник
На 13.12.2018 /09:00 – 16:15 / На 14.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Долна Секирна
На 12.12.2018 /09:00 – 16:15 ; 09:00 – 16:15 / – Слаковци
Община Перник
На 11.12.2018 /13:30 – 16:30 / – Горна Диканя: X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203, Упи І-1517 Кв.211, Упи Х-1306, Кв.165
На 11.12.2018 /08:30 – 11:00 ; 13:30 – 16:30 / – Гълъбник: Кв.25 Упи Xiii-353, Упи Vіі-112,Кв.16, Упи Хv-45, Кв.6
На 11.12.2018 /08:30 – 16:30 / – Гълъбник
На 11.12.2018 /13:30 – 16:30 / – Долна Диканя: 884 Кв.67а И 67б, 926, Xiii-755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, Упи V-955, 954, Упи Iv-838,Кв.62, Упи Ix=883 Кв 67а, Упи Vii- 852, 854 Кв.65, Упи Xi-261, Кв.40, Упи Xiii-990, Упи Хiv-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40
На 11.12.2018 /08:30 – 11:00 ; 08:30 – 16:30 ; 13:30 – 16:30 / – Дрен: V-420 Кв.4, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет И Девета, Деветдесет И Осма, Деветдесет И Седма, Деветдесет И Трета, Деветдесет И Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет И Девета, Осемдесет И Осма, Осемдесет И Пета, Осемдесет И Първа, Осемдесет И Трета, Осемдесет И Четвърта, Осемдесет И Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет И Втора, Петдесет И Девета, Петдесет И Осма, Петдесет И Пета, Петдесет И Първа, Петдесет И Седма, Петдесет И Трета, Петдесет И Четвърта, Петдесет И Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет И Втора, Седемдесет И Девета, Седемдесет И Осма, Седемдесет И Пета, Седемдесет И Седма, Седемдесет И Трета, Седемдесет И Четвърта, Седемдесет И Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто И Втора, Сто И Девета, Сто И Единадесета, Сто И Осма, Сто И Пета, Сто И Петнадесета, Сто И Първа, Сто И Седма, Сто И Трета, Сто И Тринадесета, Сто И Четвърта, Сто И Шеста, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И Девета, Тридесет И Осма, Тридесет И Пета, Тридесет И Първа, Тридесет И Седма, Тридесет И Четвърта, Тридесет И Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Девета, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Пета, Четиридесет И Първа, Четиридесет И Седма, Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта, Четиридесет И Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет И Втора, Шестдесет И Девета, Шестдесет И Пета, Шестдесет И Първа, Шестдесет И Седма, Шестдесет И Трета, Шестдесет И Четвърта, Шестдесет И Шеста, Шестдесета, Шестнадесета
На 13.12.2018 /09:00 – 16:00 / На 14.12.2018 /09:00 – 16:00 / – Перник: Изток, Калинин, Клемент Готвалд
На 12.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Селищен Дол
На 11.12.2018 /13:30 – 16:30 / – Старо Село, Общ. Радомир: Vii-157 Кв.17, Xxvіі-Xxviii Кв.12, Мах.Дукова
На 11.12.2018 /13:30 – 16:30 / – Студена, Общ. Перник: Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера, Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев
На 11.12.2018 /08:30 – 11:00 ; 13:30 – 16:30 / – Чуковец, Общ. Радомир
На 13.12.2018 /09:00 – 16:00 / На 14.12.2018 /09:00 – 16:00 / – Ярджиловци: Александър Стамболийски, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Славчо Дяков
Община Радомир
На 11.12.2018 /08:15 – 11:45 ; 13:30 – 16:45 / – Владимир: Пи 149 Кв,14
На 11.12.2018 /08:15 – 11:45 ; 13:30 – 16:45 / – Долна Диканя
На 11.12.2018 /08:15 – 11:45 ; 13:30 – 16:45 / – Долни Раковец: Кв.22,Упи Х-206, М-Ст Банята , Упи Xi-306, П-Л Іх-428, Кв.27, Упи 1-167 Кв.11, Упи Іі-26, Упи Хі-34, Кв.1
На 11.12.2018 /08:15 – 11:45 ; 13:30 – 16:45 / – Друган: Vі-485,Кв. 45, Чачулова Махала
На 11.12.2018 /08:15 – 11:45 ; 13:30 – 16:45 / – Кондофрей: Общ.Радомир
На 11.12.2018 /08:15 – 11:45 ; 13:30 – 16:45 / – Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, Мах.Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг
На 11.12.2018 /08:15 – 11:45 ; 13:30 – 16:45 / – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Горни Раковец, Мах.Егреците, Упи Іx-1083,1084
На 11.12.2018 /08:15 – 11:45 ; 13:30 – 16:45 / – Червена Могила
Община Трън
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / – Бусинци
На 10.12.2018 /09:15 – 15:15 ; 09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / – Видрар
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / – Вукан: Упи Iii-130 Кв.12
На 14.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Глоговица
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 09:15 – 15:15 ; 14:15 – 15:15 / – Горна Мелна: 87
На 10.12.2018 /09:15 – 15:15 ; 09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / На 13.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Горочевци
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 09:15 – 15:15 ; 14:15 – 15:15 / – Докьовци
На 10.12.2018 /09:00 – 16:15 ; 09:15 – 11:15 ; 09:15 – 15:15 ; 14:15 – 15:15 / – Долна Мелна: Нупи 12
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 09:15 – 15:15 ; 14:15 – 15:15 / – Дълга Лука: Упи Iv-71, Кв.17
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / – Еловица, Общ. Трън
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / – Костуринци
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 09:15 – 15:15 ; 14:15 – 15:15 / – Къшле
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 09:15 – 15:15 ; 14:15 – 15:15 / – Лева Река
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А
На 11.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Неделково: Мах.Недялкови Ханове
На 11.12.2018 /09:00 – 16:15 / На 12.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Неделково
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 09:15 – 15:15 ; 14:15 – 15:15 / – Пенкьовци
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / – Радово
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 14:15 – 15:15 / – Стайчовци
На 12.12.2018 /09:00 – 16:15 / На 13.12.2018 /09:00 – 16:15 / На 14.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Трън: 8ми Март, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Мах.Горно Баринци, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица
На 12.12.2018 /09:00 – 16:15 / – Филиповци
На 10.12.2018 /09:15 – 11:15 ; 09:15 – 15:15 ; 14:15 – 15:15 / – Шипковица