Къде ще спира токът тази седмица

чезИ в периода 14  – 18 януари са планирани действия по електропреносната мрежа, които налагат периодично спиране на тока.  Ето къде ще има прекъсване на електрозахранването през тази седмица на територията на Област Перник.

Община Брезник
На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД – Арзан: Рангелова Махала
На 15.01.2019 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД  На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД – Бабица: С.Бабица
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч.

– Банище На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. 15:30 – 16:30 ч.

– Бегуновци На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.  15:30 – 16:30 ч.

– Беренде, Общ. Земен На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. 15:30 – 16:30 ч.

– Брезник: 06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен,
Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, Извън Регулацията, Извън Регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък,
Трън, Трън, Шипка
На 15.01.2019 г. /15:30 – 16:30 ч.

Брезник: Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, Извън Регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка
На 16.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. 15:30 – 16:30 ч.  – Брезник:  Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.  15:30 – 16:30 ч.

БРЕЗНИК: МТП ;РЪЖДАВЕЦ ;
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. 15:30 – 16:30 ч.

– Брезнишки Извор На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. 15:30 – 16:30 ч.

– Брусник На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. 15:30 – 16:30 ч.

– Велиново На 16.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. 15:30 – 16:30 ч.  – Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ Іv-105, Кв.40
На 14.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Видрица: Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Габровдол
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. 15:30 – 16:30 ч.

– Гигинци: УПИ Хіv-219, Кв.22 На 17.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гоз: Мах.Логатор
На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.  15:30 – 16:30 ч.

– Гоз: Мах.Логатор, Местност Янкулица, П-Л Хіv-110, Кв.13
На 15.01.2019 г. /15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ – Гоз: П-Л Хіv-110, Кв.13
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Горна Секирна: Местн.Валога
На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Горни Романци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – ДОЛНА СЕКИРНА: МТП&Quot;Д.СЕКИРНА&Quot;
На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Долни Романци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Душинци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Ерул
На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Завала
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Кошарево
На 16.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД;
15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ – Красава
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Милкьовци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Непразненци
На 16.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Ноевци
На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Озърновци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Режанци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Садовик
На 16.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Селищен Дол

На 16.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ На 18.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Слаковци
На 16.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Сопица
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Станьовци
На 16.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка,
Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора
На 17.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на "ЕСО"
ЕАД/ – Ярославци
Община Ковачевци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Габровдол
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горна Врабча: Стопански Двор
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горна Глоговица
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Дивля: Мах.Кукувичарска, Мах.Фильова
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долна Врабча
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долна Секирна
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Еловдол: Кв.15
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Калище
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Калотинци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ковачевци, Общ. Ковачевци: Xxiv-1148,
Кв.49, НУПИ 1,Масив 1,С.Ковачевци, НУПИ 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци
Местност Яз. Пчелина, УПИ Xіі-343 Кв.36, УПИ-XIII, Кв.53а, Циганка
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Косача
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кошарево: 000339
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лобош
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Мурено
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Перник: Хасково
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Радибош
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ракиловци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Светля
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Сирищник: УПИ Іv-494, Кв.38
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Слатино, Общ. Ковачевци
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Смиров Дол
На 14.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Чепино
Община Перник
На 16.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ – Боснек: 070008, 3-Ти Март, 558, Ален Мак,
Божур, Бор, Борич, В.Левски, Витоша, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс,
Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге, Ловен
Дом, Махала Влахова, Махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина Сълза, Н.Й.Вапцаров,
Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С.Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма, УПИ І-
536, Кв.43, Х.Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен
На 16.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Горна Диканя: X-1583 , Кв 195, Горна
Диканя, Махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203, УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306,
Кв.165
На 16.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Гълъбник: Кв.25 УПИ Xііі-353, УПИ Vіі-
112,Кв.16, УПИ Хv-45, Кв.6
На 16.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Долна Диканя: 884 Кв.67а И 67б, 926, XIII-
755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ Iv-838,Кв.62, УПИ Ix=883 Кв
67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ Xi-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ Хiv-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40
На 15.01.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Драгичево: Александър Боянов, Александър Танев,
Владайска, Възраждане, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Копринено Орище, Здравец,
М.Копринено Орище Пи 324, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Копринено
Орище, Оборище, Пи 020003, Реката, Сава Асенов
На 16.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Дрен

На 16.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ – Кладница: Ix-409, Vііі-29,Кв.18, Xi-29 Кв.18
Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел,
Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско
Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс,
Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска,
Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица,
Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна
Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта
Хил&Quot;, София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява,
УПИ II-35,Кв.17 Делта Хил, УПИ V||-Кв.20, УПИ XXIX-29,Кв.20 Делта Хил, УПИ Ііі-21 Кв.20, УПИ-
Ix 29, Хvіі-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв.68, Цар Самуил, Цар
Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец
На 14.01.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Перник: Варшава, Изток, Луганск, Максим Горки, Младен
Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Улан Батор, Хавана, Ханой
На 17.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Георги Мамарчев, Димова Махала, Хумни Дол
На 14.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 15.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.01.2019 г. /09:00 –
16:00 ч./ – Перник: Юрий Гагарин
На 16.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Радомир: Антим I, Априлско Въстание,
Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван
Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов,
Мах.Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч,
Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг
На 15.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.01.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.01.2019 г. /09:00 –
16:00 ч./ – Рударци: Вела Пеева, Гео Милев, Камчия, Капенешка, Марица, Москва, Оборище,
Първи Май, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Селимица, Стефан Караджа, Хаджи
Димитър, Черни Връх, Шумнатица
На 16.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ – Рударци
На 15.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Селищен Дол
На 16.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: VII-157 Кв.17,
Xxvіі-Xxvііі Кв.12, Мах.Дукова
На 16.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Пи 000307,
Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо
Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера,
Каражинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила,
Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев
На 16.01.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Еверест, Илинден,
Ком, Магистрала, Мах.Язовира, Младост, Мусала, Пояс №1на Язовир Студена, Пролет, Рила,
Сините Вълни, Черни Връх
На 16.01.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Чуковец, Общ. Радомир
Община Радомир
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Владимир: Пи 149 Кв,14
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Гълъбник: Кв.25 УПИ Xііі-353, УПИ Vіі-
112,Кв.16, УПИ Хv-45, Кв.6
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Долна Диканя
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Долни Раковец: Кв.22,УПИ Х-206, М-Ст
Банята , УПИ Xi-306, П-Л Іх-428, Кв.27, УПИ 1-167 Кв.11, УПИ Іі-26, УПИ Хі-34, Кв.1
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Друган: Vі-485,Кв. 45, Чачулова Махала
На 14.01.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 15.01.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 16.01.2019 г. /09:00 –
15:00 ч./ На 17.01.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 18.01.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Извор, Общ.
Радомир
На 14.01.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 15.01.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 16.01.2019 г. /09:30 –
15:00 ч./ На 17.01.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 18.01.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Кленовик
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Кондофрей: Общ.Радомир
На 15.01.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Радомир: Райко Даскалов, Алеко
Константинов, Александър Ботев, Александър Стамболийски, Арката, Батенберг, Бенковска,
Блок Ное – 2, Вардар, Васил Левски, Войнишко Въстание, Върба, Генерал Кантарджиев, Деян

Гебрев, Дупнишка, Евтим Рангелов, Иван Асен II, Кирил И Методи, Кубрат, Кюстендилска,
Люлякова, Майор Чиляев, Мирчо Христов, Младост, Ное, Оборище, Пирин, Подпор. Константин
Цанков, Полк. Митрев, Преспа, Райко Даскалов, Свилен Русев, Свобода, Стефан Пергелов,
Търново, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Освободител, Шар, Шейново
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Радомир: Антим I, Априлско Въстание,
Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван
Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов,
Мах.Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч,
Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг
На 15.01.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Радомир: Батенберг, Войнишко Въстание, Свобода, Цар
Освободител
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Горни
Раковец, Мах.Егреците, УПИ Іx-1083,1084
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Червена Могила
На 16.01.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./ – Чуковец, Общ. Радомир
Община Трън
На 16.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бераинци
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.