Проучване представя защо младите хора не желаят да работят в училище

училище брезникСиндикат „Образование“ обобщи и представя на вниманието на обществеността резултатите от проучване, направено от няколко регионални структури в страната, касаещо статута на учителската професия, желанието или нежеланието на младите учители да останат и активно да работят в системата, както и за ключовите предимства и недостатъци на професията на педагога в България. Изводите са няколко. Въпреки системния растеж и очакването работната заплата на учителя да достигне по-високи нива, младите хора с учителска правоспособност не желаят да работят и да се реализират професионално като учители по няколко причини. Причините – като отблъскващ от професията фактор се посочва силно стресиращата среда, голямата свръх натовареност на учителя от ангажименти, свързани с пряката му дейност, съчетано с безброй административни и несвойствени задачи, наличие на много дейности в трудовата и длъжностна характеристика на учителя, които неимоверно го натоварват като време и вложен труд,  трудната за работа среда и специфичната ситуация на организация на учебния процес при наличие на дете/деца със специални нужди в клас от 26 и повече ученици. Губещи в такъв клас са и детето/децата с увреждания, както и останалите ученици, поставени в такава специфична атмосфера на учене;
От синдиката посочват още няколок при(чини, както и начините за промяна на статуквото.