Къде ще спира токът тази седмица

ЧЕЗНа 04.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Видрица: Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв.17
На 05.02.2019 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Муртинци
На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Велковци, Общ. Брезник
На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гърло: Общ.Брезник
На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40
На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бабица: С.Бабица
Община Перник
На 04.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 05.02.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 06.02.2019 г. /09:00 –
16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Йордан Корчев, махала Кюлова, Местн.Шарков Дол /И.Р./,
местност Шумнатица, Цар Иван Асен I
На 05.02.2019 г. /08:45 – 11:00 ч.; 14:15 – 16:30 ч./ – Боснек: махала Джамбазка
На 05.02.2019 г. /08:45 – 11:00 ч.; 14:15 – 16:30 ч./ – Студена, Общ. Перник: махала Язовира,
Пролет, Сините Вълни
На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Студена, Общ. Перник: ПИ
000307, Находище Студена, Ален Мак, Барбеш, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг,
извън регулация С.Студена Кариера, Каражинец, махала Кашова, Рила, Христо Ботев
На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Горна Диканя: III-1699,Кв.194, X-1583 , Кв
195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203, УПИ I-1026,Kb.103,
УПИ І-1517 Кв.211, УПИ Х-1306, Кв.165
На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Гълъбник
На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Долна Диканя: 884 Кв.67а и 67б, 926, IV-744,
Кв.49, V-648, XIII-755,Кв.47, XIV-990,Кв.71, Гаджова махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954,
УПИ I,Кв.43, УПИ IV-838,Кв.62, УПИ Ix=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40,
УПИ XIII-990, УПИ XXI-338, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40
На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Дрен: V-420 Кв.4, Втора, Двадесет и Втора,
Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма,
Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета,
Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета,
Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М.Попова махала, махала Мали
Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет

и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета,
Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет
и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта,
Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета,
Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета,
Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто
и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и
Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета,
Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа,
Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел
Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма,
Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета,
Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста,
Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и
Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета,
Шестнадесета
На 05.02.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: I-51, Кв.11, VII-
157 Кв.17, XXVІІ-XXVIII Кв.12, махала Дукова
На 06.02.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./ – Студена, Общ. Перник
На 07.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 08.02.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Студена, Общ. Перник:
Барбеш, Голо Бърдо, Рила, Христо Ботев
Община Радомир
На 04.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 05.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 06.02.2019 г. /09:00 –
15:00 ч./ На 07.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 08.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Гълъбник
На 04.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 05.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 06.02.2019 г. /09:00 –
15:00 ч./ На 07.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 08.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Извор, Общ.
Радомир
На 04.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 05.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 06.02.2019 г. /09:00 –
15:00 ч./ На 07.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 08.02.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Кленовик
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Владимир: ПИ 149 Кв,14
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Гълъбник: Кв.25 УПИ XIII-353, ПИ 110,
Кв.16, УПИ Vіі-112,Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долна Диканя
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долни Раковец: Кв.22,УПИ Х-206, М-Ст
Банята , УПИ XI-306, П-Л Іх-428, Кв.27, УПИ 1-167 Кв.11, УПИ ІІ-26, УПИ ХІ-34, Кв.1
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Друган: Vі-485,Кв. 45, УПИ VI-337, Кв.25,
Чачулова махала
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кондофрей: Общ.Радомир, УПИ I Кв 43а
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Радомир: Антим I, Априлско Въстание,
Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван
Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов,
махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч,
Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: X-350, махала
Горни Раковец, махала Егреците, УПИ ІX-1083,1084
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Червена Могила
На 05.02.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Чуковец, Общ. Радомир
Община Трън
На 04.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв.12
На 05.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А
На 06.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Главановци, Общ. Трън
На 07.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17
На 08.02.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Реяновци
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според
индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според

тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg.
Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани
прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и
непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за
очакваното време за възстановяване на заxранването.