Нястояват за мерки за лечение на психоболните

ЛекарстваЗа по-ангажирана социална грижа към пациенти с хронични психични заболявания настояват психиатрите. Сега, след изписването си от отделението, болните не получават социалната подкрепа, от която се нуждаят. Голяма част от тях, особено тези, които нямат близки, не могат да се справят с ежедневието, и така остават и без гарантираните от държавата средства за преживяване. Все повече млади хора постъпват за лечение заради тревожно-депресивни разстройства с тежка симптоматика, зависимости и психози. Това са състояния, които не могат да се овладеят с амбулаторно лечение и пациентите постъпват в отделението, за да се предотврати риска от агресивно , или саморазрушително поведение. Подробности гледайте във Вечерния обзор в 19.00 часа.