Как да привлечем повече чужди инвестиции

производителностАсоциацията на индустриалния капитал в България предлага Националният икономически съвет да обсъди българската програма за инвестиционна имиграция. Програмата позволява на граждани на трети страни да придобият разрешение за пребиваване или гражданство чрез инвестиции, което е добра възможност за привличане на чужди капитали у нас. Преустановяването ѝ би довело до допълнително орязване на и без това недостатъчния размер на инвестициите у нас. Работодателската организация вече е изпратила до Министерство на икономиката и Министерство на правосъдието концепция за развитие на програмата, както и необходимите изменения и допълнения в нормативната уредба. Част от изпратените до двете министерства предложения на работодателската организация за подобряване на програмата включват актуализация на инвестиционните опции съгласно икономическите нужда на България, разглеждане на молбите на инвеститорите за гражданство по отделен ред, въвеждане на минимални изисквания и лицензиране на лицата, предоставящи услуги на инвеститори, както и оптимизация на административните процеси и контрол. Предложенията на Асоциацията са в пълно съответствие на направените в началото на януари т.г. препоръки на Европейската комисия – държавите опериращи инвестиционни програми да предприемат допълнителни мерки с цел намаляване на рисковете, свързани със сигурността, прането на пари, корупцията, заобикалянето на законодателството на ЕС и избягването на данъчно облагане. По данни от края на 2018 г. 105 държави в световен мащаб прилагат такъв тип икономически инструменти. От тях 18 са държави-членки на ЕС, като тенденцията в Европа е техният брой да продължава да расте. За последните десет години българската програма е успяла да привлече над 327 млн. евро инвестиции, като затова е издала 530 разрешения за пребиване и 46 разрешения за гражданство. За сравнение, само за 2018г. Гърция е успяла да привлече 1 милиард и 9 милиона евро.