Първа консултация за състава на РИК в Перник

ИренаОбластният управител Ирена Соколова свиква консултации за определяне на РИК за изборите за Европейски парламент 2019 г. Във връзка с постановен Указ № 53 на Президента на Република България от 19 март 2019 г., за насрочване на избори за членове на Европейски парламент от Република България, и на основание чл. 60 (1) от Изборния кодекс /ИК/, на 29 март 2019 г. от 14 часа в кабинета на Областния Управител, намиращ се на първия етаж в Областна администрация Перник, ще се проведе среща – консултация, за определяне на състава на Районната избирателна комисия (РИК) с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.