Нонка Кръстева обобщава фолклорния образ на гората

гораНонка Кръстева представя своето научно изследване за фолклорния образ на българската гора. Книгата е написана на достъпен за широката читателска аудитория език и излиза от печат в навечерието на седмицата на гората. Народното читалище „Миньор“ прави предпечатната подготовка на книгата, професор Георг Краев е рецензент и редактор на сборника, а ЮЗДП Благоевград финансира неговото издаване. Книгата „Фолклорният образ на българската гора“ не случайно излиза от печат дни преди началото на Седмицата на българската гора. Защо се случва това и какво точно съдържа книгата – във Вечерния обзор в 19.00 часа.