Плащат пенсиите от 8 април

париНационалния осигурителен институт ще започне изплащането на пенсиите за месец април от на 8 април – понеделник – и ще приключи две седмици по-късно на 22 април – понеделник. В изпълнение на Постановление на Министерския съвет от 21 март заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40 лв., която ще получат 1 милион 322 хиляди и 300 пенсионери, чиято пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април 2019 г., е в размер до 348,00 лв. включително. Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъдe извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 април 2019 г.