„Български пощи“ получи престижна международна награда

Български пощи„Български пощи“ ЕАД получи награда за клиентско обслужване за 2018 г. от структура на Всемирния пощенски съюз – EMS Кооператива. Призът се присъжда за високо качество на обслужване от кол-центъра при предоставянето на международната куриерска услуга EMS. Наградата беше връчена на г-жа Емилия Фачева, заместник изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, от г-н Бишар Хюсеин, генерален секретар на Всемирния пощенски съюз (ВПС), и Патрик Рихон, Председател на Съвета на директорите на EMS Кооператива, по време на официална церемония в Международното бюро на организацията в гр. Берн, Швейцария. Церемонията съвпадна с официалните чествания по случай 20-та годишнина от създаването на EMS Кооператива. Той е създаден през 1999 г. от Съвета по пощенска експлоатация на ВПС с цел да насърчи сътрудничеството между пощенските оператори за предоставяне на висококачествена международна куриерска услуга. В EMS Кооператива членуват повече от 170 оператора.