РИК в Перник проведе първото си заседание

Катя БояноваПредизборната кампания, предхождаща вота за членове на Европейския парламент, ще се открие на 26 април и ще приключи в 24 часа на 24 май. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги, но само на български език. Новият момент в тези избори е, че познатото квотно разпределение се запазва само за ръководните длъжности в секционните избирателни комисии. Вече всяка партия или коалиция, представена в българския парламент, ще има свой представител във всяка една комисия. Районната избирателна комисия встъпи в длъжност на 6 април, събота, и вече проведе първото си заседание. Председателят изказа благодарност към областна администрация за осигурените отлични условия за работа. На членовете на РИК са предоставени две работни помещения, а залата на партера, в която досега се помещаваше комисията, вече ще се ползва само за провеждане на заседания. До 17 април във всички общини от региона трябва да бъдат проведени консултации за ръководството и състава на секционните избирателни комисии. Подробности – във Вечерния обзор в 19.00 часа.