Балансираното териториално развитие се цели през следващия програмен период

АврамоваРаботим върху промяна в регионалната политика. Основна цел през следващия програмен период ще бъде балансираното Продължете да четете Балансираното териториално развитие се цели през следващия програмен период