Живот за птиците и в Перник

ЧЕЗНовите разпределителни касети, изрисувани от художници от Перник, припознали каузата на ЧЕЗ под надслов „Живот за птиците“, ще бъдат демонстрирани този петък, на 28 юни, в Двореца на културата. Както вече ТВ Кракра ви съобщи, инициативата е част от мащабен проект за защита живота на птиците, опазване на биоразнообразието, както и за предпазване на мрежата от възникване на аварии и пожари в резултат от досега на пернати с електрическите проводници. В партньорство с Българското дружество за защита на птиците са извършени теренни проучвания и са локализирани най-рисковите за птиците райони.