Балансираното териториално развитие се цели през следващия програмен период

АврамоваРаботим върху промяна в регионалната политика. Основна цел през следващия програмен период ще бъде балансираното териториално развитие. Предвиждаме фокусът да бъде върху проекти, които отговарят на нуждите и спецификите на всяка област, на всеки регион. Така финансирането ще стигне до всички населени места, за да няма бели петна по картата на България. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при участието си в Заключителната конференция на НСОРБ за мандат 2015-2019 г. Регионалният министър съобщи, че в момента с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ се изпълняват 455 договора с общини на стойност около 1,5 млрд. лв. Тя обърна внимание, че въпреки видимите резултати от тях все, още има диспропорции между „центъра“ и „периферията“ в национален, регионален и локален мащаб. Аврамова обясни, че средствата от ОПРР 2021-2027 ще бъдат разделени в два основни компонента – градски и териториален. Предвижданията са бюджетът на бъдещата програма да е по-голям от този на настоящата. Очакванията са ресурсът да е около 1,5 млрд. евро, към които да се добави национално съфинансиране. Тя обърна внимание, че сумата е индикативна и това е рамката от която стартират преговорите. Съгласно новия регламент, за следващия програмен период за подкрепа на устойчивото градско развитие трябва да бъде заделен определен ресурс. Това са индикативно около 339 млн. евро, към които също ще се добавят средства от националния бюджет. Предвижда се градският компонент да обхваща общините на 10 големи града, съобщи Аврамова. Проектите на регионален принцип ще се осъществяват чрез партньорства с участието на различни заинтересовани страни. Те ще могат да предлагат решение на съществуващ общ проблем или да са насочени към оползотворяване на потенциала за развитие на съответната територия. Всеки интегриран проект ще съдържа няколко компонента в зависимост от необходимите инвестиции – например, път, болница, меки мерки за осигуряване на общо здравно обслужване на няколко общини и т.н., и ще е насочен към конкретна оперативна програма, като такива проекти ще бъде от значение за целия район, посочи министърът. Като пример тя даде и идеята за четирилентов път между Сливен и Ямбол и за икономическа зона, която да бъде реализирана около този път, така че хората от двете области да могат да работят в нея. Петя Аврамова подчерта, че за изпълнението на такива проекти ще са необходими силни регионални структури и затова се предвиждат промени в Закона за регионалното развитие. За периода след 2021 се обмисля промяна в структурата и състава на регионалните съвети за развитие. Ще им бъде дадена възможност за реално взимане на решение по отношение на избора на проекти за съответния район. Ще имат и функции по изпълнението на програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Основното предизвикателство ще бъде доколко всички участници в процеса ще могат да работят в партньорство и да осъществяват новия начин на управление на регионалната политика. От това ще зависи успехът на проектите и тяхната полза за хората, подчерта регионалният министър. Считаме, че прилагането на подхода за многофондово финансиране ще подпомогне изпълнението на комплексни мерки за решаване на най-наболелите местни и регионални проблеми. Така ще направим поредната стъпка към устойчивото и балансирано развитие на всички региони в страната, коментира още Петя Аврамова.