Интересът към менталната аритметика все повече нараства

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКАМенталната аритметика става все по-популярна, а паралелно с това расте и броят на семействата, които искат децата им да се научат да смятат бързо чрез този иновативен и забавен метод. В основата на тази високоефективна система е смятането наум с големи числа с помощта на специално сметало. В началото детето се учи, като с пръсти премества топчетата под ръководството на преподавателя. След всяко упражнение децата запечатват все по-рядко сметалото в съзнанието си, докато постепенно престават да го ползват. Този подход учи децата на трикове, с които аритметичните действия дори с много големи числа изглеждат елементарни. Чрез повторения и тренировки детето си изгражда памет за набор от сметки и операции, и големите числа вече не могат да го уплашат – напротив, предизвикват го да се справи с тях. В Перник обучението по тази система провежда преподавателят Ивона Руменова. Още по темата – във Вечерния обзор в 19.00 часа.