Съхне черният бор в Пернишко

болна гораСъхненето на култури от черен бор, регистрирано от Югозападното държавно предприятие, част от което е и Област Перник, обсъдиха експерти на работна среща. В заседанието взеха участие експерти от Югозападното държавно предприятие, Изпълнителната агенция по горите, Регионалните дирекции по горите, Лесозащитни станции и научни сътрудници към Института за гората и Лесотехническия университет. Първите поражения са засечени в началото на март – в рамките на една седмица са се изсипаха иглиците на всички двугодишни борови фиданки. Съхненето започва през пролетта на тази година, проявява се скоротечно, пръснато е неравномерно в насажденията и по протежение на короните. Към края на май 2650 ха са слабо засегнатите площи на територията на предприятието, а по-силно увредените са 610 ха. Процесът е по-интензивен в южните части на територията. Повечето от засегнатите култури са физиологично отслабнали, нискобонитетни, с голяма пълнота. Разположени са на припечни изложения до 900 метра надморска височина, а възрастта им варира от 6 до 85 г. Причините за наблюдавания процес на съхнене са комплексни, смятат експерти и учени. Засушаването през второто полугодие на 2018 г. в съчетание с условията, на които расте засегнатият черен бор, са довели до допълнително физиологично отслабване и стрес за растенията. Топлата и влажна пролет тази година благоприятства масовото развитие на листни въшки и фито патогенни гъби, които причиняват пожълтяване и почервеняване на иглиците и водят до опадането им. На срещата са обсъдени мерки, свързани с възникналия здравословен проблем. Изпълнителната агенция по горите ще подготви конкретни разяснения за провеждането на санитарни и отгледни сечи, както и за възобновяване на освободените площи. Служителите на Югозападното държавно предприятие продължават провеждането на мониторинг.