Не отлагат тол системата, дават отчитането на таксите на частни дружества

магистрала люлинНяма отлагане на тол системата. Обсъжданите в парламента промени в Закона за пътищата предвиждат отлагане само на търговската експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние. Това обявиха Агенцията „Пътна инфраструктура”. Тол системата ще бъде въведена в техническа експлоатация на 16 август, както е заложено в заданието по договора с изпълнителя на тол системата подчерта той и обясни, че системата ще бъде в абсолютна техническа функционалност за таксуване с маршрутни карти, бордови устройства и GPS тракери за обработка на геопространствени данни от GPS. Целта е от една страна да се докаже нейната ефективност, а от друга – да се добие представа за същинските разходи на превозвачите за тол такси. Въз основа на тестовете в реално време и на непрекъснатия диалог с транспортния бранш, ще бъдат определени тарифите и стартовият обхват на пътищата с тол такси. Целта е обхватът първоначално да е така структуриран, че да се постигнат няколко основни цели. Едната е събиране на приходи, които да гарантират финансова устойчивост на пътния сектор, да има покритие на трасетата, които се използват от транзитния трафик, да има възможност за нулеви ставки за пътищата в лошо състояние, което води до изключване от обхвата на третокласната пътна мрежа, по-голямата част от която е силно компрометирана. Според АПИ въвеждането на тол системата е не само основен приоритет в пътния сектор, с който ще се осигури необходимият ресурс за самоиздръжката му, но и сериозна секторна реформа, която засяга и икономическата, и социалната политика, дори и политиката в областта на сигурността. Услугите за отчитане на тол таксите, както е навсякъде в Европа, ще се предоставят от частни компании, а държавата в лицето на агенцията ще контролира целия процес от генерирането на декларации до заплащането на съответните такси.