Учителите получават методическа подкрепа за новите програми

ученициУчителите трябва да бъдат подпомогнати да прилагат креативни и иновативни подходи, за да се повиши функционалната грамотност на учениците и те да придобиват повече умения. Това е становището на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, изказано по повод резултатите от Националното външно оценяване на седмокласниците по „Български език и литература“ и по „Математика“. Трябват да се работи за повече и по-мотивирани учители, защото те са основният фактор. Необходими са и квалификации по прилагане на подхода за изграждане на компетентност, чрез който се формират умения. Началниците на регионални управления на образованието и експертите в тях трябва да окажат по-голяма методическа подкрепа на учителите, за да има по-високи резултати при обучението по новите учебни програми. Според министъра днешното поколение ученици по-трудно се мотивира, особено при изучаването на математика, където затрудненията бързо се натрупват. Те учат чрез образи и затова се инвестира в нови технологии, които да провокират интереса им. Вече е решено приоритетно да се финансира оборудване за кабинетите по математика и природни науки. Българската система на образование се справя относително добре с базовата грамотност, но са необходими повече усилия, за да придобият учениците умения. Учителите трябва да прилагат повече усилия за работа като към всяко дете се намери специфичният подход. Тази година всички седмокласници завършват средно образование по новите учебни програми и за първи път бе проведен единен изпит, а не както досега с модул за оценка по Националното външно оценяване и втори за кандидатстване. Сега задачите бяха ориентирани повече към оценяване на функционална грамотност и на умения, а в резултат на единния изпит повече ученици са работили и върху въпросите с отворен отговор.