Институции със стриктни проверки дали вечерният час се спазва

общинаИ през летните месеци вечерният час за учениците е в сила, предупреждават от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Експерти от Общинския съвет по наркотични вещества, Превантивно- информационния център, Районното управление на МВР и Комисията стриктно ще следят дали това изискване се спазва. Вечерният час е превантивна мярка, насочена към младите хора. Цели се ограничаване на скитането им из улиците през нощта, дългия престой в заведенията, консумацията на алкохол и приема на наркотици. Обществените места през тъмните часове на денонощието не са подходяща среда за непълнолетните и крият сериозен риск – реална е опасността подрастващите да станат жертва на отвличания и други посегателства върху личността. Статистиката от миналата година показва, че вечерният час често е нарушаван от децата, но и пренебрегван от родителите. Това доведе до засилена превантивна дейност, насочена и към възрастните