Разкриват метрологичен отдел в Перник

Ирена СоколоваПредседателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски бе днес на посещение в Перник. Той бе приет от Областния управител Ирена Соколова, а заедно с него пристигнаха главният секретар на агенцията Павлина Данаилова и началникът на отдел „Финансово стопански дейности и управление на собствеността” Димитър Петков. Председателят представи профила на дейностите на агенцията, експертните и контролните функции и обсъди с областния управител възможностите и нуждите от взаимодействие. Соколова изрази удовлетворение от работата си с ръководството на Агенцията по линия на контрола и отговорността на собствениците на язовири в област Перник. Сподели и какви мерки са предприети за координиране на действията съгласно приетите промени в Закона за водите. Горновски също отбеляза наличието на добро взаимодействие с Областната администрация – Перник, ангажираността и отговорното отношение по стопанисването на водоемите от страна на губернатора. От Държавната агенция за метрологичен и технически надзор представиха намерението си да бъде разкрит Регионален отдел на Агенцията в областния град. Работата на специалистите ще бъде свързана с изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление.