Областта с уточняваща информация за Африканската чума по свинете

ОбластВ Областна администрация – Перник се проведе заседание на Епизоотичната комисия, председателствано от областния управител Ирена Соколова. Губернаторът заяви, че към този момент в Пернишка област няма регистриран положителен случай на Африканската чума по свинете, но ситуацията е извънредна, изискваща бърза, превантивна и синхронизирана дейност между всички институции. Окончателният срок за доброволно клане на прасета на територията на шестте общини в региона и последващото извършване на дезинфекция на животновъдните обекти тип „заден двор” е 2 септември. След него стопаните на нерегистрирани свине, които не са предприели мярката, подлежат на акт от страна на ОДБХ и предписания за привеждане на стопанствата във вид отговарящ спрямо мерките за биосигурност. За да получат полагащата им се финансова помощ, стопаните на прасета следва да подадат до 2 септември заявление по образец, с което да декларират, че са извършили доброволно клане, почистване и дезинфекция на двора с посочване на наименование и количество на закупениите дезинфектанти и консумативи. Също така се попълва и констативен протокол, подписан от стопанина и съответният кмет/кметски наместник на населеното място. Още по темата – във Вечерния обзор в 19.00 часа. Следващото редовно заседание на Областната епизоотична комисия, което областният управител свиква, ще бъде на 3 септември 2019 г. (вторник) от 15:00 ч. в зала „Струма“ на Областна администрация – Перник.