Заседава Регионалният съвет за развитие на Югозападен район

среща Юг.регионНа заседанието бяха представени детайлни данни за здравеопазването в отделните райони. Очертани бяха и идентифицираните предизвикателства пред развитието, менажирането и функционирането на лечебните заведения. Следващото заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район ще бъде в края на месец ноември. Вицепремиерът Марияна Николова докладва предприетите мерки и предизвикателства пред мрежовата сигурност и информационните ресурси на национално ниво. Атанас Темелков, председател на Държавната агенция „Електронно управление“, представи новоприетия Закон за киберсигурност. Членовете на Регионалния съвет за развитие обсъдиха предлаганите промени в Закона за регионалното развитие, промяната в териториалния обхват на районите от ниво 2, както и оптимизацията на системата от стратегически документи за регионално и пространствено развитие. От началото на следващата година областният управител Ирена Соколова ще поеме ротационното председателство на РСР за следващите шест месеца

 

 

 

.