Работна среща за изпълнение на наказанията в Перник

ПробацияРаботна среща за електронното наблюдение като форма на контрол върху местонахождението, движението и поведението на лицата, които са под наблюдение на Областната служба „Изпълнение на наказанията“, се състоя днес. Целта на форума в Перник бе запознаване с възможностите за реално изпълнение на електронното наблюдение – технически средства, възможности за комуникация и ефективност на контрола. Бяха дискутирани законови и нормативни разпоредби във връзка с възможността за прилагане електронния мониторинг като форма за контрол при лица, изтърпяващи наказание „пробация“ и такива с наложена мярка за пробационен надзор, както и с „домашен арест“. Участниците бяха запознати със системата за електронно наблюдение, включваща електронна гривна за глезен, устройство за персонална идентификация и станция, както и с предимствата на електронното наблюдение. Електронното проследяване е значително по –евтино в сравнение с изпълнението на ефективното наказание и намалява необходимостта от нови места в затворите. То се насърчава като алтернатива на лишаването от свобода в редица Препоръки на Комитета на министрите към Съвета на Европа като средство, което допринася за рехабилитацията, подпомага ограничавано на рецидива и осигурява защита на обществото.