Във всички секции в Община Брезник има хора в забранителен списък

БрезникОбщинската избирателна комисия в Брезник не е реагирала на нито един подаден сигнал за купуване на гласове или друго нарушение на избирателния закон. Немалък брой гласоподаватели обаче фигурират в забранителните списъци за право на вот тъй като не са спазили задължителния срок за уседналост. Изборният ден в община Брезник преминава при активност съответстваща на тази от преди 4 години. Малко над 50 процента са упражнили правото си да гласуват до 17.30 часа. Иначе вотът е започнал навсякъде в регламентирания час и членовете на секционните комисии са се явили без изключения. 35ма жители на общината са поискали да се възползват от подвижната секция и всички без един са гласували от домовете си. Секретарят на общината Иван Борисов каза за телевизия „Кракра“ че почти във всички секции има хора чиито имена са вписани в забранителни списъци и техният брой варира от 4-5 до 13 души. Става въпрос за гласоподаватели посочили настоящ адрес в чужбина или други населени места, които не са спазили задължителния месечен срок на уседналост. Всички адресни регистрации в община Брезник след 26 април не им позволяват днес да избират кметове и съветници.