Общини и инициативни комитети искат да строят военни паметници в Перник

ОбластОбщините Брезник и Радомир имат намерение да изградят  военни паметници на своя територия. Документи за постоямане на монумент са внесли в Областанта администрация и от Инициативен комитет със седалище в София и от Министерството на отбраната. Предложенията бяха разгледани на заседание на Областната комисия „Военни паметници“. Представител на Община Радомир запозна присъстващите с идеята за изграждане на военен паметник на загиналите в Балканските войни, Първата и Втората световни войни в кв. Върба. Вторият документ, който се разгледа на заседанието, бе представен от Община Брезник, където се планира поставяне на военен паметник на загиналите във войните за Освобождение и Национално обединение на България в село Гигинци. Предложението е на местно сдружение и има положително становище от Община Брезник. Бяха разгледани и писма, свързани с изграждането на паметник на четирима убити горяни от Област Перник, за който комисията направи констатацията и излезе с решение, че такъв вид паметник не е в нейната компетенция, тъй като същия не представлява военен паметник по смисъла на Закона за военните паметници. В тази връзка ще бъде върнат официален отговор до Инициативния комитет направил предложението. Друг въпрос на разглеждане бе по получен сигнал от Министерство на отбраната за разминавания в реализиран проект в село Студена. В писмото е посочено, че вместо да бъдат стационарно експонирани две оръдия от лявата и дясната страна на войнишки паметник в двора на църквата, същите са оставени на безстопанствено съхранение в района на детската площадка. Областната комисия „Военни паметници“ взе решение да бъде създадена Междуведомствена комисия, която да извърши оглед на място и да изготви предложение, което да представи пред областния управител.