Успяха ли мерките за обхват на децата в задължителното образование

Дворец на културатаЗаконовите промени, влезли в сила от месец октомври 2019-та година, ще бъдат обсъдени на дискусия между институциите в Перник, която ще се проведе днес в Двореца на културата. Срещата е по Механизма за съвместна работа в сферата на обхващане, включване и предотвратяване на отпадането в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Организатор на събитието е Регионалното управление на образованието – Перник. Представителите на институциите, които участват в екипите, ще говорят за резултатите от положените усилия и взетите мерки към днешна дата и ще представят някои добри практики. Предстои да бъдат отличени и най-активните участници в екипите.