Искат въвеждане на нов вид платен отпуск – карантитен

ФирмиНов вид платен отпуск – карантинен, да бъде въведен у нас временно, предлагат от Българската търговско-промишлена палата като част от мерките в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на КОВИД-19. Новият вид платен отпуск трябва да се заплаща от НОИ на база на нормираната за страната линия на бедност, смятат от Палатата. Това е едно от общо 19-те предложения, изготвени на база експресно анкетно проучване сред 350 фирми и браншови организации. Сред останалите са: предвид затрудненията,
свързани с автомобилния транспорт както на границите, така и на временните Контролно пропускателни пунктове в областните градове, да се фокусират фирмите и още повече държавата върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под неин
контрол. Анкетираните фирми са на мнение, че сега е моментът да се ускори процесът на въвеждане и разширяване обхвата на
електронните услуги в административния сектор, с оглед спестяване
на време и намаляване на разходите в централния и местните бюджети, като се извърши оптимизиране на административния апарат, включително и провеждането на електронни търгове. Друга мярка в полза на бизнеса е да се предвидят законодателни изменения за удължаване на сроковете за деклариране и за плащане на данъци и осигуровки, а първите три дни болнични да се върнат за изплащане от НОИ, заради неработещите детски градини и училища, и ползваните от родителите болнични, за да гледат децата си. Бюрата по труда да се активизират в комуникацията си с работодателите, които ще съкращават служители и своевременното да насочват безработните в други сектори с увеличен оборот – хранителни магазини, аптеки и др. При преструктуриране на средствата по оперативните програми да
не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, насочени към
оцеляване и оздравяване, предвид неблагоприятните последици от
коронавируса, а да остане и резерв за технологично развитие и иновации, без които в днешно време не можем. Фирмите смятат, че в някои случаи трябва да има и освобождаване от плащане на наеми и разширяване на обхвата на лицата, които могат да ползват безлихвен кредит за неплатен отпуск, като към тях се добавят и самоосигуряващите се с доказан спад с 20% на доходите през 2020 г. Според анкетираните 350 фирми обявените намерения за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ на най-засегнатите компании трябва внимателно да се оценят, съгласно възможностите на бюджета и при ясна процедура с обективни критерии.