Фермерите от Перник получават място в големите вериги

черешова градинаПроизводителите на храни от Пернишка област вече могат да продават своята продукция в търговските обекти, представляващи вериги от магазини. От днес те вече са задължени да предлагат българска продукция с решение на извънредно правителствено заседание. Документът въвежда местата за продажба да бъдат с такава площ, която да е достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, и тези места да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. На тези обособени места в търговските вериги в Пернишка ще се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от фермери на територията на нашия регион. Въведено е изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко. Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на регионалната продукция. Според нормативната уредба регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административна област Перник като съседни се считат областите, граничещи с нея – област Кюстендил и област София. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните. Приетото Постановление ще подкрепи малките и местни български производители и ще запази поминъка им. Местната българска продукция е по-свежа, по-прясна и по-позната, тя е част от местния бит и култура. Потребителите трябва да имат право на достъп до местното производство, а техен е изборът какво ще предпочетат. Приетата мярка се отнася за търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат обекти в повече от три административни области на територията на страната.