Учители настояват годината да завърши дистанционно

основно училищеУчениците от всички етапи, включително 7 и 12 клас да завършат в дистанционен режим, е предложението на Синдикат „Образование“, което е оформено сред проучване сред преподавателите в цялата страна. Позицията е изготвена въз основа на анкета с близо 20 000 участници и като са взети предвид становищата на регионалните и общински структури на организацията. Категоричната позиция на синдиката е, че всички образователни институции могат и трябва да завършат учебната година в режим на дистанционно обучение. Учителите смятат, че 12 клас могат и е разумно да завършат учебната година, без да влизат в училищата, като само при повеждането на матурите да присъстват физически. Учебният материал за годината ще бъде взет до 13 май, което обезсмисля тяхното връщане в клас. Още за това – в новините в 19.00 часа.